HOE AANTREKKELIJK IS JOUW ORGANISATIE?

Binnen de gehele maatschappij en dus ook binnen de klantcontactbranche is er een ontwikkeling gaande. Het aanbod van de medewerkers wordt de komende jaren kleiner en werknemers stellen steeds hogere eisen aan hun (potentiële) werkgever. Hoe word je de klantcontact organisatie van morgen en voorkom je schaarste en gebrek aan goede medewerkers in jouw contactcenter?

Naast dat het salaris belangrijk is voor medewerkers, moet de werksfeer goed zijn, moet de inhoud van het werk interessant zijn en moet er uitdaging in het werk zitten. Uit onderzoek blijkt dat positieve gevoelens van werknemers met betrekking tot het werk leiden tot meer productiviteit, minder ziekteverzuim, meer klanttevredenheid en vooral meer winst.

Door middel van de Baas in Contact monitor krijg jij de kans om erachter te komen wie de meest aantrekkelijke werkgever is binnen de klantcontactbranche: wie is de Baas in Contact? Je ontdekt wat jouw bedrijf zo aantrekkelijk maakt en waar nog verbeterpunten liggen om bepaalde factoren te verbeteren binnen de organisatie met het doel de klantcontact organisatie van morgen te worden.

INTERESSE IN DEELNAME?

Doet jouw organisatie al mee?

De 6 belangrijkste redenen om deel te nemen

Meest aantrekkelijk werkgever

De Baas in Contact monitor biedt de kans om erachter te komen wie de meest aantrekkelijke werkgever in de klantcontact branche is.

Positieve branding

Deelname laat zowel klanten als medewerkers zien dat je als werkgever continu wilt verbeteren. Hierdoor voelen medewerker zich gehoord en gewaardeerd.

Prestaties en verbeterpunten

Dit onderzoek geeft inzicht in jouw prestaties en verbeterpunten met als doel relevante sturingsinformatie ter optimalisatie.

Betere werknemers

Een aantrekkelijke werkgever oftewel een aantrekkelijk ‘employer brand’ trekt naast meer medewerkers ook kwalitatief betere medewerkers aan.

Krappe arbeidsmarkt

Deelname maakt duidelijk wat een werkgever aantrekkelijk maakt en hoe zij werknemers kunnen binnenhalen en behouden.

Vergelijken met de branche

Dit onderzoek geeft inzicht in jouw prestaties als werkgever in vergelijking met andere organisatie binnen de klantcontact branche.

DEELNEMERS 2017 OVER BAAS IN CONTACT

Wij hebben meegedaan omdat we het zeer belangrijk vinden dat onze medewerkers tevreden zijn. Zoals bij veel organisaties is het grootste deel van onze dienstverlening digitaal waardoor het contact met klanten schaarser is dan een paar jaar geleden. En wat schaars is wordt waardevoller. In een digitale wereld zijn het je medewerkers die het verschil maken voor je klant en organisatie. Daarom is het cruciaal dat ze tevreden zijn in hun rol en gelukkig zijn met de organisatie waar ze voor werken. Dankzij baas in contact weten we nu ook hoe we presteren ten opzichte van andere organisaties. Of je nu uiteindelijk op plek 1 of plek 50 eindigt, je kan hier alleen maar van leren.

Rénard van Vliet, Manager Retail Investment Service – Robeco