Privacyverklaring

FINTREX vindt het van essentieel belang om de privacy van haar websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers te beschermen. Als je ervoor kiest om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, dan zullen wij deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in vertrouwen te behandelen. FINTREX handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Door de diensten van FINTREX te gebruiken of de website van FINTREX te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met de Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
FINTREX B.V., gevestigd aan de Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
De volgende websites behoren tot FINTREX:

Daarnaast maakt FINTREX gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Cookiebeleid
FINTREX maakt gebruik van cookies wanneer je de website www.fintrex-recruitment.nl of een van onze overige websites bezoekt. Je kunt hier lezen waarom wij cookies gebruiken, hoe je de cookies kan accepteren of verwijderen en welke cookies wij precies gebruiken.

Waarom gebruiken wij cookies?
Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een van onze websites op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die wanneer jij later opnieuw een bezoek brengt aan de website wordt herkend.
Doordat onze website dit herkent, is het voor jou gemakkelijker om onze website te gebruiken en hoef je niet bij ieder bezoek opnieuw dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. Ook gebruiken wij de cookies voor marketing doeleinden. Hierdoor kunnen wij meten hoe de bezoekers de website gebruiken en waar er mogelijkheden voor optimalisatie.

Cookies accepteren of verwijderen
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het van belang dat jij ervoor kiest om de cookies te accepteren. Je kunt de cookies accepteren door op de button cookies accepteren te klikken in de cookiemelding. Deze cookiemelding zal zichtbaar zijn onderaan de webpagina tijdens je eerste bezoek aan de website. Je kunt er ook voor kiezen om de cookies te verwijderen. Je kunt de cookies verwijderen door op te button cookies verwijderen te klikken in de hierboven beschreven cookiemelding tijdens het eerste bezoek aan de website. Hou er wel rekening mee dat door de cookies te verwijderen onze websites niet optimaal werken.
Heb jij bij het eerste websitebezoek de cookies geaccepteerd, maar wil je de cookies bij een later bezoek niet accepteren? Je kunt iets verder in dit document lezen hoe je de cookies alsnog kunt verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website correct te laten functioneren. Deze cookies zorgen bijvoorbeeld ervoor dat de door jouw bekeken vacatures worden opgeslagen, dat je kan inloggen met je eigen inloggegevens, je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de website optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken. Zonder de functionele cookies kunnen deze functionaliteiten niet werken.
 • Analytische cookies
  De analytische cookies worden gebruikt om informatie en statistieken te verzamelen over het websitegebruik door de bezoekers. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak de website wordt bezocht, hoe de website wordt gevonden, welke pagina’s worden bezocht, in welke volgorde de pagina’s worden bezocht en welke functionaliteiten worden gebruikt door de bezoekers. Deze informatie gebruiken wij om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Advertentie cookies
  Wij plaatsen in sommige gevallen advertentie cookies op onze website en websites van derden, wanneer dit het geval is zal je hier altijd eerst bericht van ontvangen en mee moeten instemmen. Wij kunnen met deze cookies bijhouden welke vacatures je hebt gezien, hoe vaak je deze hebt gezien, voorkomen dat je steeds dezelfde advertenties krijgt te zien, of je klikt op de advertentie en of je vervolgens een sollicitatie op onze website doet. Door het combineren van deze kenmerken kunnen wij jou interesses vaststellen en de advertenties die wij jou tonen op onze website en op websites van derden hierop afstemmen. Door deze advertentie cookies kunnen wij jou zo relevant mogelijke informatie aanbieden.

Cookies verwijderen
Je kunt ervoor kiezen om geen cookies op te slaan op jouw computer waarbij je alle cookies kunt weigeren of slechts de cookies van derden te weigeren. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn alsnog verwijderen. Voor bovenstaande mogelijkheden, moet je de browserinstellingen aanpassen. Hieronder geven wij een korte uitleg per webbrowser hoe je de instellingen kunt aanpassen. Hou er wel rekening mee dat wij jou door het weigeren of verwijderen van cookies niet meer kunnen garanderen dat de website nog correct functioneert. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt.

 • Cookies verwijderen in Chrome:
  Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.
 • Cookies verwijderen in Firefox:
  Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.
 • Cookies verwijderen in Safari:
  Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.”
 • Cookies verwijderen in Internet Explorer:
  Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

Vanaf welk moment en voor welk doeleinde worden persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens worden verzameld vanaf het moment dat je je gegevens invult op onze website. Wij vragen je om persoonsgegevens te verstrekken vanaf het moment dat je je inschrijft in onze database, je je aanmeldt of wordt aangemeld voor onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit bemiddeling, uitzenden, sourcing, werving en selectie, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Welke persoonsgegevens worden er verzameld?
Onderstaande persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ten behoeve van onze dienstverlening. Bij het verstrekken van de persoonsgegevens, is de verstrekker zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de verstrekte gegevens.

 • NAW gegevens en contactgegevens
 • Geboortegegevens, nationaliteit, geslacht en BSN nummer
 • CV, informatie over opleidingen, arbeidsverleden en referenties
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat
 • ID bewijs, werkvergunning, bankrekeningnummer, verklaring van goed gedrag
 • Overige gegevens gerelateerd aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter af te kunnen stemmen of je wensen of kwaliteiten of om te voldoen aan de vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken aan onze dochterondernemingen, opdrachtgevers, onderaannemers die namens FINTREX diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij worden verplicht om de persoonsgegevens te vertrekken door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel. FINTREX zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacyverklaring worden genoemd, de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?
FINTREX hanteert de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor persoonsgegevens. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens van personen die (nog) niet voor FINTREX hebben gewerkt en personen die voor FINTREX werken of hebben gewerkt.

 • Indien je (nog) niet voor FINTREX hebt gewerkt
  De persoonlijke gegevens ten behoeve van de bemiddeling zijn twee jaar beschikbaar na het laatste contact met FINTREX. Je krijgt zowel na één jaar na het laatste contact als na twee jaar na het laatste contact een bericht dat je bij FINTREX staat ingeschreven met de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven.
 • Indien je voor FINTREX werkt of hebt gewerkt
  De persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde dienstverband. Het is wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer te bewaren. In dit geval betreffen dit de volgende verplichtingen:

Vrijstellingsbesluit WBP
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht)
Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de rijks- belasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld: salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van zeven jaar.

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen)
ID-bewijzen en loonheffingskortingen dienen ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd, te worden bewaard.
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (gegevens werknemer)
De inhoudingsplichtige bewaart de bedoelde gegevens ten minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. Deze gegevens betreffen naam met voorletters, geboortedatum, BSN, adres met postcode, woonplaats en als iemand niet in Nederland woont: woonland en regio.

BW, artikel 10 (Administratie vermogenstoestand o.a. jaarstukken)
Zeven jaar.

Verwerking persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder de persoonsgegevens van zakelijke relaties vallen de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten en iedere andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.
FINTREX verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van zakelijke relaties voor het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
Voor bovenstaande doeleinde verzamelen en verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Functie binnen de organisatie

FINTREX kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties verstrekken aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken aan kandidaten, flexkrachten, werknemers, dochterondernemingen, zakenpartners, onderaannemers die namens FINTREX diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin wij worden verplicht om de persoonsgegevens te vertrekken door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel.

Aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Wij bieden al onze websitebezoekers, kandidaten, flexkrachten en werknemers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. Als je je persoonsgegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact opnemen met FINTREX. Voor vragen of klachten over de bescherming van de persoonsgegevens kun je contact opnemen via persoonsgegevens@fintrex.nl. Wij zullen altijd binnen de periode van 4 weken reactie geven.

Recht van verzet
Indien je direct marketing berichten ontvangt van ons heb je het recht om aan ons te vragen jouw gegevens hier niet langer meer voor te gebruiken. Dit heet het recht van verzet. Wij zullen altijd binnen 4 weken een reactie geven op jouw verzoek. Je kan jouw verzoek indienen via persoonsgegevens@fintrex.nl.

Recht van inzage
Wij bieden iedereen de mogelijkheid tot inzage van hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons kan vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben vastgelegd en zo ja, welke. Jij moet altijd kunnen aantonen dat het jouw gegevens zijn voordat we je hier inzage in kunnen verlenen. Heb jij een verzoek tot inzage, dan kun je mailen naar persoonsgegevens@fintrex.nl. Wij zullen altijd binnen de periode van 4 weken antwoord geven op jouw verzoek.

Klacht over gebruik persoonsgegevens
Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je hiertoe bezwaar maken via persoonsgegevens@fintrex.nl. Jouw bezwaar zal altijd binnen de periode van 04 worden behandeld.

Wijzigingen privacyverklaring
FINTREX behoudt zich het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te alle tijde in te zien op onze website. Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld in januari 2017.